Privātmāju, Daudzdzīvokļu ēku, Sabiedrisko ēku, Ražošanas ēku, Angāru Būvniecība.

  • Projektēšana, Dokumentu saskaņošana, Tehniskās dokumentācijas izstrāde
  • Ēku restaurācijas, rekonstrukcijās un Siltināšanas darbi tehniska uzraudzība
  • Augstas sarežģītības ražošanas iekārtu būve, montāža, serviss.
  • Vispārīgo būvdarbu vadīšana, vispārīgo būvdarbu tehniskā uzraudzība.
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un tehniskā uzraudzība.
  • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un tehniskā uzraudzība.

 

 

ARBEKA, SIA,”
Reģ. Nr. LV440103257156
Juridiskā adrese: Lazdu iela 33, Jelgava, LV – 3001
A/S „Swedbank”
kods: HABALV22
Konts: LV71HABA0551045770226