Klientiem

SIA ARBEKA piedāvā šādus būvniecības pakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām:

 • Profesionālas konsultācijas ar individuālu pieeju;
 • ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • praktisko projektu vadīšana;
 • būvprojektu izstrāde;
 • ēku nojaukšanas darbu veikšanu un vadīšanu;
 • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
 • ceļu projektēšanu, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
 • elektroapgādes un kanalizācijas darbu veikšanu un vadīšanu;
 • instrumentu un mehānismu nomas pakalpojumus.

 

SIA ARBEKA piedāvā veikt darbus ar pievienoto vērtību, kas iekļauj:

 • Ilglaicīgu sadarbības īstenošanu;
 • būvdarbu veikšana laikā, atbilstošā kvalitātē un ar plānotajām izmaksām;
 • jaunāko būvniecības tehnoloģiju izmantošanu;
 • pielāgošanos klienta interesēm;
 • projekta nepilnību saskatīšana un racionālāku risinājumu to novēršanai ieteikšana.