Privātpersonām

ARBEKA SIA, Būvniecības Pakalpojumi Privātpersonām

-Profesionālas Konsultācijas

– Ēku būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;

-Ēku nojaukšanas darbu vadīšanu;
– Praktisko projektu vadīšana;
– Projektēšana;
– Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
– Ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
– Elektroapgādes un kanalizācijas darbu veikšanu un vadīšanu;
– Instrumentu un mehānismu nomas pakalpojums.

ARBEKA SIA, Piedāvā:
– Īstenot klientu mainīgās intereses un veidot ilglaicīgu sadarbību;
– Būvdarbus veikt laikā, atbilstošā kvalitātē un ar plānotajām izmaksām;
– Izmantot jaunākās būvniecības tehnoloģijas;
– Saskatīt projekta nepilnības un ieteikt racionālākus risinājumus to novēršanai.